Dự án cung cấp giường sắt 3 tầng cho Trường Việt Nhật Menu